labedz-ilawa

Ogłoszenia popularne

Szukaj ogłoszenia

Walne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kierownik   
czwartek, 14 kwietnia 2016 11:39

W dniu 07.05.2016r. w Stanicy Myśliwskiej w Goryniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła.

W związku z nagłą śmiercią Kol. S. Mikołajków naszego wieloletniego Łowczego zebranie to przybrało formę Sprawozdawczo-Wyborczego.

Zebranie rozpoczęło się mszą polową w intencji Śp. Stanisława, oraz wszystkich Kolegów z naszego Koła, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów.

Zarząd Koła Łowieckiego "ŁABĘDŹ" podał się w całości do dymisji i konieczne stało się przeprowadzenie nowych wyborów całego Zarządu.

Wybory przebiegły dosyć sprawnie, a zmiany nastąpiły w trzech najważniejszych funkcjach Zarządu tzn. Łowczy Koła, Prezes Koła i Skarbnik Koła.

Oto skład nowego Zarządu Koła Łowieckiego "ŁABĘDŹ" w Iławie:

Kol. Jan Ostrowski - Łowczy

Kol. Bogdan Fabiński - Prezes

Kol. Wiesław Dymek - Podłowczy

Kol. Tomasz Machaszewski - Podłowczy

Kol. Andrzej Puchawski - Skarbnik

Poprzedniemu Zarządowi udzielono absolutorium i podziękowano za dotychczasową pracę, którą wykonywał wzorowo i osiągnął dobry wynik finansowy, oraz otrzymał pozytywną opinię od Komisji Rewizyjnej.

Podjęto kilka uchwał, najważniejsze z nich to:

Organizacja polowań dewizowych, utrzymanie składek członkowskich na niezmienionym poziomie, montaż telewizji przemysłowej (monitoring) na Stanicy, utrzymanie dyżurów.

Zebranie zakończyło się w pogodnej atmosferze biesiadą.

Poprawiony: wtorek, 17 maja 2016 08:30