labedz-ilawa

Ogłoszenia popularne

Szukaj ogłoszenia

Kalendarz Polowań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kierownik   
poniedziałek, 25 października 2010 08:46

OKRESY POLOWAŃ NA ZWIERZĘTA ŁOWNE

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne)

Gatunek zwierzyny Początek Koniec Jelenie - byki 21.08.2014 01.03.2015** - łanie 01.10.2014 15.01.2015 - cielęta 01.10.2014 01.03.2015** Daniele - byki 01.10.2014 01.02.2015** - łanie i cielęta 01.10.2014 15.01.2015 Sarny - kozły 09.05.2015* 30.09.2015 -kozy i koźlęta 01.10.2014 15.01.2015 Dziki - za wyjątkiem loch przez cały rok - lochy 15.08.2014 15.01.2015 Borsuki 30.08.2014* 30.11.2014 Tchórze i kuny 30.08.2014* 31.03.2015 Lisy 31.05.2014* 31.03.2015 Norki am., jenoty, szopy pracze przez cały rok Piżmaki 09.08.2014* 15.04.2015 Zające 01.11.2014 01.01.2015**

Legenda: xxxxxx
gatunek zwierząt łownych na które obecnie nie można polować, w rubryce początek i koniec okresu polowań podano dane najbliższego sezonu.
*
Korekta początku okresu polowań zgodnie z § 1.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005r.
(Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy)
**
Korekta początku okresu polowań zgodnie z§ 1.3 ww. rozporządzenia.
(Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.)

 

 

 

Łosie:

Nie będzie polowań na łosie w 2014 roku Po konsultacjach społecznych i licznych negatywnych opiniach minister środowiska wstrzymał do 2015 r. prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, która miała polegać na przywróceniu polowań na łosie (obecnie objęte całorocznym okresem ochronnym). Ministerstwo Środowiska zapowiada ponowną weryfikację stanu liczbowego łosi i powrót do sprawy w 2015 r.

 

Rozszerzony na inne gatunki lecz nieaktualny.

W kalendarzu polowań została uwzględniona tylko zwierzyna, na którą polujemy w naszych obwodach.


Miesiąc polowań  


Zwierzyna pod ostrzałem  

styczeń
Jelenie - byki
- łanie do 15.01
- cielaki
Sarny
- kozy - do 15.01
- koźlęta - do15.01
Dziki - odyńce
- wycinki
- przelatki
- warchlaki
- lochy do 15.01
- lisy, jenoty, tchórze
- kuny, norkę amerykańską  
- piżmaki
- zające szaraki
- bażanty koguty 

luty
Jelenie - byki
- cielaki
Dziki - odyńce
- wycinki
- przelatki
- warchlaki
- bażanty koguty
- lisy jenoty tchórze
- kuny, norkę amerykańską  
- piżmaki

marzec
- tchórze, kuny, lisy, jenoty
- norkę amerykańską
- piżmaki

kwiecień
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki, piżmaki do 15.04  

maj
Sarny - rogacze od 11.05
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki  

czerwiec
Sarny rogacze
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki  

lipiec
Sarny rogacze
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki  

sierpień
Sarny rogacze
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki
Jelenie � byki od 21.08
Lisy jenoty, norkę amerykańską
Piżmaki od 11.08
Kaczki - od 15.08 (krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice)
Gęsi - od 15.08 (gęgawy, zbożowe, białoczelne)
Łyski - od 15.08
Gołębie grzywacze - od 15.08

wrzesień
Sarny rogacze
Dziki wszystkie
Jelenie byki
Borsuki, lisy, jenoty, tchórze, kuny, norkę amerykańską
Piżmaki
Kuropatwy od 11.09
Kaczki
Gęsi
Łyski
Gołębie grzywacze

październik
Jelenie - wszystkie
Sarny: kozy i koźlęta
Dziki - wszystkie
Borsuki, lisy, jenoty, tchórze
Kuny, norkę amerykańską
Piżmaki
Kuropatwy od 11.09
Kaczki
Gęsi
Łyski
Gołębie grzywacze

listopad
Jelenie - wszystkie
Sarny: kozy i koźlęta
Dziki - wszystkie
Borsuki, lisy, jenoty, tchórze
Kuny, norkę amerykańską
Piżmaki
Zające szaraki
Bażanty koguty
Kaczki
Gęsi
Łyski
Gołębie grzywacze

grudzień
Jelenie - wszystkie
Sarny, kozy i koźlęta
Dziki - wszystkie
Borsuki, lisy, jenoty, tchórze
Kuny, norkę amerykańską
Piżmaki
Zające szaraki
Bażanty koguty
Kaczki - do 21.12
Gęsi - do 21.12
Łyski do 21.12
Gołębie grzywacze

Poprawiony: poniedziałek, 10 listopada 2014 12:15