labedz-ilawa

Ogłoszenia popularne

Szukaj ogłoszenia

Historia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kierownik   
poniedziałek, 25 października 2010 07:51
Historia KołaKoło powstało w 1952r przy PUBP w Iławie, dawniejszy powiat Suski. Przez pierwszy rok koło funkcjonowało bez żadnych struktur organizacyjnych.
W skład pierwszego Zarządu koła łowieckiego weszli:

Przewodniczący Wach
Łowczy Zajer
Skarbnik Kuniewski
Sekretarz Dumkiewicz


Specyfika urzędu, przy którym działało koło powodowała ciągłe zmiany kadrowe.

Pierwsza lista członków koła wg dokumentu z dnia 12.05.1956r. wyglądała nasepująco:

L P I M I Ę N A Z W I S K O
01. Bogdan Dumkiewicz
02. Franciszek Babecki
03. Bronisław Jabłoński
04. Władysław Kuniewski
05. Bronisław Macek
06. Jan Kaczyński
07. Stefan Pniewski
08. Ignacy Jankowski
09. Stanisław Kalisz
10. Władysław Jakimczyk
11. Michał Kuźmiak
12. Alfred Kramer
13. Henryk Jankowski
14. Józef Kafkowski
15. Franciszek Parulis
16. Stanisław Czechowicz
17. Edmund Sękowski
18. Zygmunt Jarzynka
19. Eugeniusz Krajewski


Łowiectwo w kołach o takim statusie sprowadzało się wyłącznie do samego polowania a przyzwyczajenie do przywilejów i pobłażliwego traktowania funkcjonowało dość powszechnie.

Takie przywileje i szczególne zasady traktowania kół łowieckich przy instytucjach resortu spraw wewnętrznych funkcjonowały do 1956r.

Dnia 25.01.1957r odbyło się ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Koła łowieckiego przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego Iławie. Na zebraniu tym postanowiono rozwiązać koło.

Na tym samym zebraniu powstało "nowe" koło o nazwie Koło Łowieckie nr. 3 w Iławie.

Wybrano nowy zarząd i komisje rewizyjna.

W skład "nowego" Zarządu weszli:

Przewodniczący Jan Listwoń
Z-ca przewodniczącego Stanisław Kalisz
Łowczy Jan Kaczyński
Sekretarz Zygmunt Jarzynka
Skarbnik Stefan Pniewski


Ustanowiono również skład Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli:

Przewodniczący Zdzisław Kowalski
Członek Franciszek Parulis
Członek Bogdan Dumkiewicz


Koło Łowieckie nr3 w Iławie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych starało się okrzepnąć organizacyjnie i prowadzi gospodarkę łowiecka zgodna z dekretem łowieckim, a później z ustawą łowiecką i wytycznymi władz związku. Przydzielono dla koła cztery obwody łowieckie to głównie obszary polne z niewielkimi enklawami leśnymi.

Grubego zwierza na tych obwodach spotkać można było bardzo rzadko. Atrakcją łowiecką była zwierzyna drobna a zwłaszcza zające.

Pierwszy statut Koła Łowieckiego nr 3 w Iławie został uchwalony 12.01.1960r.

W statucie widnieje osiemnaście podpisów członków koła.

W 1968r koło podjęło decyzję o wydzierżawieniu z Państwowego Funduszu Ziemi gospodarstwa na terenie gminy Kisielice obwodzie 254.Wydzierżawione gospodarstwo to grunty orne o powierzchni 12ha oraz mocno zdewastowane opuszczone budynki gospodarsko-mieszkalne. Grunty rolne przeznaczono pod zasiewy zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków. Zbiory w dużej części wykorzystywano na karmę dla zwierzyny, natomiast nadwyżki sprzedawano i w ten sposób wspierano finanse koła.

W dniu 27.03.1969r Zarząd Koła podjął decyzję o remoncie budynków i zorganizowania stanicy myśliwskiej. W dniu 19.07.1969r odbyło się uroczyste oddanie stanicy do użytku, a w 1971r dobudowana została sala kominkowa.

W obiektach stanicy koło organizowało odpłatnie powszechnie dostępne zabawy z wyszynkiem dla okolicznych mieszkańców. Uzyskiwane dochody zasilały kasę koła.Obecny stan posiadania koła łowieckiego "Łabędź" w Iławie:
- Obwód łowiecki nr 97 - powierzchnia 7161ha w tym lasy 440ha
- Obwód łowiecki nr 102 - powierzchnia 5375ha w tym lasy 909ha
- Obwód łowiecki nr 146 - powierzchnia 8114ha w tym lasy 291ha

W dniu 10.05.1998r Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do zakupu dzierżawionych gruntów wraz z budynkami oraz podjęło uchwałę o budowie wiaty, którą oddano uroczyście do użytku podczas polowania hubertowskiego w dniu 8.11.1998r.

W dniu 15.06.1999r Zarząd podjął decyzję o kapitalnym remoncie domku myśliwskiego. Jego uroczyste oddanie do użytku nastąpiło w dniu 19.08.2000r.

W sierpniu 2002r. koło obchodziło jubileusz 50-lecia swojego istnienia.

Pozyskanie zwierzyny w wybranych latach:

Rok łoś jeleń sarna dzik zając lis kaczki gęsi
1958 - - 9 11 371 11 - -
1963/64 - - 16 8 817 3 62 -
1966/67 - - 19 6 536 10 153 -
1971/72 - - 2 28 565 35 187 12
1976/77 3 1 20 24 564 18 334 3
1980/81 1 3 36 60 95 19 268 15
1984/85 - 7 85 47 131 18 189 11
1990/91 - 17 110 71 82 25 244 8
1994/95 - 21 84 43 119 18 247 12
1996/97 - 18 65 47 60 44 344 16
1997/98 - 12 87 36 37 59 395 12
1998/99 - 15 75 45 58 150 298 10
1999/2000 - 11 87 64 - 67 375 8
2000/01 - 15 88 75 - 45 320 4
2001/02 - 12 144 98 - 49 180 2


Zarządy Koła Łowieckiego "Łabędź" w Iławie
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
1952-1953
Przewodniczący Wach
Łowczy Zajer
Skarbnik Łuniewski
Sekretarz Dumkiewicz
1953-1954
Przewodniczący Wach
Łowczy Zajer
Podłowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Wiesław Łuniewski
Sekretarz Stanisław Czechowicz
1955
Przewodniczący Bogdan Dumkiewicz
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Brak danych
Sekretarz Brak danych
1956
Przewodniczący Bronisław Macek
Łowczy Franciszek Parulis
Skarbnik Stefan Pniewski
Sekretarz Zygmunt Jarzynka
1957-1958
Przewodniczący Jan Listwoń
Z-ca przewodniczącego Stanisław Kalisz
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Stefan Pniewski
Sekretarz Zygmunt Jarzynka
1959-1961
Nie ustalono Nie ustalono
1962-1963
Przewodniczący Zdzisław Kowalski
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Dominik Janiewicz
Sekretarz Zbigniew Wojtuń
1964-1966
Przewodniczący Zdzisław Kowalski
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Dominik Janiewicz
Sekretarz Stefan Pniewski
1966-1969
Przewodniczący Zdzisław Kowalski
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Kazimierz Rakowski
Sekretarz Bronisław Jabłoński
1970
Przewodniczący Zdzisław Kowalski
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Bronisław Jabłoński
Sekretarz Stanisław Skóra
1971-1972
Przewodniczący Edward Guść
Łowczy Kazimierz Rakowski
Skarbnik Jan Lewandowski
(3-m-ce Kazimierz Rolka)
Sekretarz Zbigniew Rogowski
1975
Przewodniczący Edward Guść
Łowczy Piotr Pawlak
Skarbnik Kazimierz Rakowski
Sekretarz Bronisław Jabłoński
1976
Przewodniczący Edward Guść
Łowczy Piotr Pawlak
Podłowczy Stefan Pniewski
Skarbnik Kazimierz Rakowski
Sekretarz Zbigniew Rogowski
1977-1978
Przewodniczący Kazimierz Rolka
Łowczy Jan Kaczyński
Podłowczy Stefan Pniewski
Skarbnik Miron Mróz
Sekretarz Zbigniew Rogowski
1979-1980
Przewodniczący Kazimierz Rolka
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Edmund Tarka
Sekretarz Andrzej Piotrkowski
1981-1982
Przewodniczący Kazimierz Rolka
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Edmund Tarka
Sekretarz Michał Zacharczuk
1983
Przewodniczący Kazimierz Rolka
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Edmund Tarka
Sekretarz Stanisław Łepek
1984-1985
Przewodniczący Piotr Pawlak
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Edmund Tarka
Sekretarz Stanisław Łepek
1986-1991
Przewodniczący Kazimierz Rolka
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Stanisław Nowak
Sekretarz Marian Spychała
1992-1994
Przewodniczący Bogusław Fabiński
Łowczy Jan Kaczyński
Skarbnik Stanisław Nowak
Sekretarz Stanisław Wasiłowski
1995-1998
Przewodniczący Bogusław Fabiński
Łowczy Jan Kaczyński
Podłowczy Wiesław Przybysz
Skarbnik Stanisław Nowak
Sekretarz Stanisław Wasiłowski
1999-2000
Przewodniczący Bogusław Fabiński
Łowczy Wiesław Przybysz
Skarbnik Stanisław Nowak
Sekretarz Stanisław Wasiłowski
2001-
Przewodniczący Bogusław Fabiński
Łowczy Stanisław Mikołajków
Podłowczy Tomasz Machaszewski
Skarbnik Stanisław Nowak
od lipca '01 Zdzisław Kasza
Sekretarz Stanisław Wasiłowski
Poprawiony: poniedziałek, 25 października 2010 07:52